Tlf 91 56 29 32

Abonnement personalrådgiver

Dette er en ren supporttjeneste på telefon eller epost som gir deg tilgang til personlig oppfølging og svar på alle spørsmål om lønnsregelverk og personalsaker.

Tjenesten koster kr 6.500,- pr år - som inkluderer inntil 10 timer support. Hver henvendelse registreres som minimum ett kvarter. Du kan utvide ordningen med mer tid etter behov.

Hvis du ønsker at vi skal gjøre konsulenttjenester i tillegg som f.eks. utarbeide nye arbeidsavtaler, gjennomføre medarbeidersamtaler eller sykeoppfølgingssamtaler, avtaler vi et prosjekt som løper enten til en fastpris eller etter medgåtte timer.