Tlf 91 56 29 32

Samarbeidspartnere

Vi har knyttet til oss høyt spesialisert kunnskap gjennom vårt utvalgte nettverk:
Produkter som nås via Administrasjon & Ledelse sitt nettverk:

Marit Hollerud, tlf 91 56 29 32
Epost: marit@admledelse.no
Postboks 1, 3533 Tyristrand

  Nøkkelkunnskaper
Advokatene i Hurum 

-Bedrifts- og personbeskatning, Arbeidsrett, Trygderett, Selskapsrett

-EU-rett og internasjonal skatterett, Utenlandske virksomheter i Norge

Kontakt ham på telefon 93 40 82 20 epost:  ee@adv-hurum.no

Se også hjemmeside www.adv-hurum.no

   

Saga BHT 

Ditt lokale valg av BHT til en fornuftig kostnad.Vi leverer både lovpålagt og «a`la carte».Sett sammen din BHT slik det passer DIN bedrift!
Se vår hjemmeside
www.sagabht.no Kontakt oss på saga@sagabht.no eller tlf. 32 10 97 39.

   
Hønefoss Eiendom Thor Einar Kristiansen, Advokat. Hønefoss Eiendom, tlf 415 54 724
Epost: kristiansen@hfseiendom.no
Eiendomsoverdragelser, herunder generasjonsskifte, arv og skatt
   
   
Storebrand

Storebrand v/ Trond Hartz
Tlf 911 03 570
trond.hartz@storebrand.no

  • OTP - yrkesskade - forsikringer - investeringer/ plasseringer
   
WebForm Frank Tverran, tlf 975 95 520
Epost: frank@tverran.no

• Websider - utarbeidelse og fotografering /portretter
• RingeriksAvisa, annonser og markedsføring
   
Elin Heim Elin Heim, typograf og grafisk formgiver,
tlf 909 62 939
Epost: elin@heim.no
   
Probus Jan Egil Lyng, Coach, tlf 905 53 839
Epost: jan.egil@probuscoaching.no
• Coaching og personprofilanalyser, konfliktløsning
• Stillingsprofiler, jobbprofil og vurdering av kandidater
   

Håkon Løken, tlf 911 14 604
Epost: haakolo@online.no

  • HMS-håndbok - Vernearbeid
   
Asle Gundersby Consult  Asle Gundersby Konsult, Sivilingeniør & Coach, tlf 930 85 738
Epost: asle@a-changing.com 
Web: www.a-changing.com

• ICF Coaching
• Medarbeiderutvikling
• Idéutvikling og innovasjonsprosesser
• Strategiarbeid og endringsledelse
   
Hartz Security 

Hartz Security
Osloveien 10, Pb 9, 3502 Hønefoss
Tlf. 32 12 72 80 / 952 33 650
Vi tilbyr alarmsystemer av høy kvalitet til bedrifts- og privatmarkedet i Ringerike, Hole og Jevnaker-området

  • Innbruddsalarmer
  • Ransalarmer
  • Brannalarmer
  • Integrerte sikkerhetsanlegg
  • Alarmstasjonstjenester
  • Døgnkontinuerlig utrykningstjeneste
   
   
   
  Kontakt Marit Hollerud på telefon 91 56 29 32 eller via epost marit@admledelse.no