Tlf 91 56 29 32

Våre tjenester

 • Din personalrådgiver
 • Styredeltagelse
 • Driftsrutiner
 • Kurs
 • Nettverk

Din personalrådgiver kan utføre følgende:

 • Ansettelseskontrakter
 • Personalhåndbok
 • Arbeidsreglement
 • Lønnsregelverk
 • Medarbeidersamtaler
 • Permitteringer
 • Nedbemanninger
 • Rekruttering / utvelgelse
 • Sykeoppfølgingsarbeid
 • Advarsler
 • Oppsigelsesprosess
 • Inkluderende arbeidsliv
 • HMS-arbeid
 • Støttefunksjon for daglig leder
 • Cochingsamtaler basert på ICF sertifisert Erickson Coaching

Styredeltagelse

Marit Hollerud har lang og variert praksis fra styrearbeid. Hun påtar seg både ordinære styreverv og styresekretærarbeid.

Driftsrutiner

Driftsrutiner i administrasjon. Gjennomgang og effektivisering av arbeidsrutinene i samarbeid med medarbeider og daglig leder.

Kurs

Vi setter opp aktuelle kurs med topp foredragsholdere. Alle kursene holdes for det lokale fagmiljøet.

Nettverk

Vårt nettverk dekker det viktigste for arbeidsgiver.
Nettverket er dannet ut fra kvalitetskrav og forutgående samarbeid.

Klare oppdragsavtaler og forutsigbare kostnader.